Zachovalosť mincí

Ako správne určiť zachovalosť Vašich mincí?

Zachovalosť starých mincí je veľmi dôležitá, nakoľko do značnej miery ovplyvňuje hodnotu mincí. Často krát sa stretávame s umelým nadhodnotením stavu zachovalosti mincí. Preto sme sa rozhodli napísať tento článok, aby sme presne definovali jednotlivé stupne zachovalosti mincí. Zachovalostné stupne rozdelíme do klasický troch skupín.

Na označenie najkrajšieho stavu mince sa používa označenie 0/0. Minca, ktorá je v stave 0/0 neprešla obehom. To znamená, že nenesie žiadne znaky obehu a je ražobnom lesku, minca je v stave ako krátko po razbe. Ražobný lesk sa obehom mincí stráca. Aj bežné ročníky mincí v stave 0/0 sú pomerne vysoko cenené, pretože sa ich objavuje skutočne malé množstvo. Máme za to, že sa oplatí investovať viacej do tej najkrajšej mince a radšej si aj priplatiť, ako kupovať zničené mince, ktoré sa objavujú vo veľmi nízkych cenách, samozrejme pokiaľ nejde o unikátne razby.

Nasledujúci stav zachovalosti je 1/1. Minca už mohla prejsť obehom, no stále je krásne zachovalá v detailoch. V mincovom poli sa stále nachádzajú stopy po ražobnom lesku. Staré mince v zachovalosti 1/1 sú hodnotné pre akúkoľvek numizmatickú zbierku. Hlavne vzácnejšie a hľadanejšie ročníky si skúsení zberatelia zaobstarajú v stave 1/1, nakoľko ich nevedia zohnať v stave 0/0.

Ďalších stupňom zachovalosti je stav 2/2. Minca v stave 2/2 prešla obehom a je to na nej pomerne viditeľné. V detailoch je minca ošúchaná, v mincovom poli nenachádzame stopy po ražobnom lesku. Aj napriek tomu, že mince v stave 2/2 nie sú dokonalé, nie je nič zlé na tom, ak sú zastúpené v zbierke.  Predsa len drahé a vzácne ročník, sú v stave 1/1 a 0/0 často krát extrémne drahé. Stav 2/2 je teda akceptovateľný v numizmatickej zbierke.

Akékoľvek nižšie stavy mincí, sú pre zberateľské účely takmer nevhodné, pokiaľ nejde o unikátne razby.

Pre lepšie porozumenie článku prikladáme fotografie rovnakého druhu mince v jednotlivých stavoch.


Stav 0/0:

Stav 1/1:


Stav 2/2:


Autor: Michal Petríček


  • Zachovalosť mincí