Rozhovor so spolumajiteľom numizmatického obchodu - Michalom Petríčkom


Michal o tebe je známe, že si vyštudovaný historik so zameraním na numizmatiku, ktorú

si dokonca aj v rámci denného doktorandského štúdia prednášal na Trnavskej

univerzite v Trnave. Ako si sa vlastne dostal k numizmatike?


Mince som začal zbierať už ako 12-ročný malý chlapec, ktorý našiel na chalupe v skrini

malú krabičku mincí, kde sa nachádzalo pár kusov z obdobia 1. ČSR. Neskôr ma to veľmi

začalo baviť a stále častejšie som navštevoval viacero numizmatických obchodov a vždy som

si kúpil nejakú mincu. Samozrejme išlo o bežné mince, ktoré sa aj dnes dajú ľahko zohnať,

ako napríklad strieborné koruny Františka Jozefa I. alebo drobné medené grajciarové

nominály. Postupom času som sa snažil získavať viacej informácií o dejinách razby mincí,

predovšetkým na našom území. Tak som začal zháňať veľmi potrebnú numizmatickú

literatúru, ktorá sa dnes nesmierne ťažko dá niekde kúpiť. Práve v tomto čase, to už som bol

študentom na vysokej škole, som začal zbierať staršie habsburské razby a k tomu aj niekoľko

denárov z obdobia volených kráľov. Numizmatika ma teda začala skutočne baviť a preto som

sa rozhodol, že sa jej budem venovať naplno. Pri písaní bakalárskej práce som sa rozhodol, že

skúsim sa povenovať stredovekému uhorskému mincovníctvu, čo sa mi myslím aspoň trošku

podarilo. Podobne som pokračoval aj pri písaní diplomovej práce, kde som sa snažil ozrejmiť

mincovníctvo v Uhorsku za vlády Žigmunda Luxemburského. Neskôr pri doktorandskom

štúdiu som sa mohol numizmatike venovať už naplno, vtedy som sa zaoberal problematikou

menového vývoja prvej ČSR, keďže to bola téma, ktorá sa v našich slovenských dejinách

takmer vôbec nespracovala a ak spracovala, tak len veľmi čiastkovo. 


Aké obdobie z numizmatického pohľadu ťa najviac zaujíma a prečo?


Mňa osobne z numizmatického pohľadu zaujíma všeobecne celý historický vývoj, ale

ak mám byť úprimný, tak z takého vedeckého hľadiska sú podľa mňa najzaujímavejšie

uhorského razby volených kráľov. Pri každom jednom type drobného stredovekého denáru sa

nachádza veľké množstvo rôznych mincových značiek, ktoré dodnes neboli s istotou

priradené do konkrétnej mincovne. Stačí si prelistovať nový katalóg od maďarského

numizmatika Andrása Lengyela, kde spracoval naozaj kvalitne všetky známe uhorské razby,

zatiaľ teda len do roku 1466, ale viem, že pokračuje v ďalších obdobiach a úprimne veľmi sa

teším keď to bude „vonku“. 

Čo sa týka z takého zberateľského hľadiska, tak asi najviac ma zaujíma zbieranie mincí

rakúskeho cisárstva, čiže mince z nášho územia od roku 1805 do 1918. Veľa ľudí toto

obdobie nezbiera, ale priznám sa, že mne sa tie mince skutočne páčia. Toto obdobie môžem

zbierať celý život a som si istý, že to určite nezozbieram všetko, čiže stále budem mať čo

zbierať. Samozrejme vo svojej súkromnej zbierke mám aj viacej mincí od Leopolda I., keďže

podľa mňa je ten panovník tak škaredý, až je pekný.


Aké mince zbieraš prioritne v dnešnej dobe, keď už aj ten bežný numizmatický

sortiment sa cenovo pomerne zvýšil?

Práve v dnešnej dobe som sa asi najviac zameral na zbieranie mincí rakúskeho

cisárstva. Tento druh mincí podľa mňa nezaznamenal tak enormný cenový nárast ako je to

napríklad pri minciach Slovenského štátu alebo pri pamätných strieborných minciach

Československa a tzv. svätováclavských dukátoch 1. ČSR. Ďalšia vec je fakt, že mince

rakúskeho cisárstva sú stále dostupné a dajú sa dopĺňať do zbierky kúsky, ktoré mi chýbajú.

Musím síce poznamenať, že pri minciach rakúskeho cisárstva a to obzvlášť pri minciach

Františka I. si musím dávať pozor na stav zachovalostí mincí, nakoľko väčšina drobných

strieborných nominálov z tohto obdobia je skutočne v zlom stave. Snažím sa zbierať mince

v slušných zberateľských stavoch. Výnimku z tohto pravidla som ochotný spraviť len pri

vzácnych a málo sa vyskytujúcich razbách. Aby som odpovedal na otázku úplne priamo,

tak v tomto období sa snažím zozbierať všetky ročníky a mincovne 20 grajciarov od roku

1792 až po koniec ich razby počas vlády Františka Jozefa I. 


Čo by si odporučil zákazníkom numizmatického obchodu, aby zbierali?

Z mincí sa dá zbierať akékoľvek obdobie, dokonca poznám zberateľov, ktorí sa

zaoberajú všetkými mincami od antiky až po moderné eurové razby. Pre mňa osobne je

vhodné vybrať si nejaké určité historické obdobie, ktoré vás najviac zaujíma. Následne sa

v danej historickej téme snažiť čo najlepšie vzdelať, čítať odbornú historickú literatúru

z hospodárskych a sociálnych dejín, poprípade aj politických. Tým si spravíte pomerne

ucelený obraz o danej dobe. Ďalšou dôležitou vecou je kupovať mince z overených zdrojov

a dávať si pozor na stav mincí. Určiť správne stav zachovalosti danej mince nie je

jednoduché, to chce skutočne zberateľské skúsenosti, preto odporúčam najmä začínajúcim

zberateľom začať s bežnými a lacnými mincami, ale snažiť sa ich nájsť v pekných stavoch.


Ďakujeme Vám za čítanie a postupne sa budeme snažiť priniesť viacej článkov ohľadom zbierania starých mincí a tiež aj o vedeckej numizmatike. 

  • Rozhovor so spolumajiteľom numizmatického obchodu - Michalom Petríčkom