10 Eur - Podanie správy o nacistických vyhladzovacích táboroch

Strieborná, pamätná minca Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba

Dňa 17. apríla 2024 bola Národnou Bankou Slovenska vydaná strieborná, pamätná 10 eurová minca s motívom o podaní správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom. Ide o 80. výročie podania tejto správy. Správa Wetzlera a Vrbu bola podaná v Žiline, keď sa im podaril úspešný útek z koncentračného tábora, dňa 7. apríla 1944.

Následne Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler zostavili 32 stranovú správu a všetkých hrôzach, ktoré sa odohrávali v táboroch Auschwitz a Birkenau. Cieľom ich podrobnej správy bolo oboznámiť širokú verejnosť o situácií, ktorá sa diala v táboroch. Následne mienili touto správou vytvoriť medzinárodný tlak na to, aby boli zakázané ďalšie deportácie.

Strieborná zberateľská minca, tak ponúka spomienku na odvážny čin Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu. Autorom motívu mince je akad. soch. Ivan Řehák. Celkovom bolo vyrazených 5800 kusov v bežnej kvalite a 13500 kusov v kvalite proof.

Na prednej strane mince je vyobrazená silueta veľkého trojuholníka, ktorý sa skladá s viacerých menších trojuholníkov, čo odkazuje na systém odkazovania väzňov vo vyhladzovacích táboroch. Na pravej strane je vyobrazený aj medvedík symbolizujúci osobné veci ľudí, ktorí zahynuli v táboroch. Na pravej strane sa nachádzajú v mincovom poli umiestnené väzenské čísla Wetzlera a Vrbu.

Na zadnej strane mince je tiež vyobrazená silueta trojuholníka zloženého z drobných trojuholníkov. V mincovom poli sa nachádzajú aj dve postavy, ktoré symbolizujú útok dvoch väzňov z tábora.

Mincu si môžete zakúpiť v bežnej kvalite: https://numizmatickyobchod.sk/mince/Euromince/10-Euro-2024-Vrba-Wetzler-bk

alebo v kvalite proof: https://numizmatickyobchod.sk/mince/Euromince/10-Euro-2024-Vrba-Wetzler-proof

Autor: Mgr. Michal Petríček, PhD.  • 10 Eur - Podanie správy o nacistických vyhladzovacích táboroch