10 Eur 2024 - Jozef Dekret Matejovie

Strieborná, pamätná minca vydaná pri príležitosti 250. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie.

Narodil sa v roku 1774 v obci Dobroč, ktorá sa nachádza v dnešnom okrese Lučenec.  Dokázal položiť základy lesného hospodárstva a výrazne sa zaslúžil o zachovanie a ochranu slovenských lesov. Približne od roku 1809 začal s pokusmi o ochranu slovenských lesov. Postupne zakladal lesné škôlky, snažil sa robiť osvetu ohľadom ochrany a zachovávania lesov na území dnešného Slovenska.  Od roku 1838 sa vďaka nemu podarilo zalesniť skoro štyritisíc hektárov, predovšetkým bývalých holorubov. 

Predná strana mince zobrazuje v mincovom poli kruhový prierez stromu a siluetu ihličnatého stromu spolu so sadenicou. Na pravej strane od siluety je situovaný štátny znak Slovenska, nad ktorým sa nachádza letopočet, 2024.

Zadná strana mince, čiže rub zobrazuje tiež prierez stromu a mierne ukazuje aj siluetu ihličnanu. Na pravej strane od siluety je zobrazený portrét Jozefa Dekreta Matejovie. V pravej strane od portrétu sú uvedené v kruhopise letopočty narodenia a úmrtia, teda 1774 a 1841. 


Na záver treba konštatovať, že ide o skutočne peknú zberateľskú mincu. 

Minca bola tiež vydaná v dvoch prevedeniach a to v BK (bežné kvalita) a v kvalite proof. Túto striebornú, zberateľskú, 10 eurovú mincu si môžete objednať u nás na eshope: 

BK: https://numizmatickyobchod.sk/mince/Euromince/10-euro-2024-Jozef-Dekret-Matejovie-Bk

Proof: https://numizmatickyobchod.sk/mince/Euromince/10-euro-2024-Jozef-Dekret-Matejovie-proof

Autor: Mgr. Michal Petríček, PhD.