10 Eur 2024 - Fráter Cyprián z Červeného Kláštora

Strieborná, pamätná, zberateľská minca vydaná pri príležitosti 300. výročia narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora

Fráter Cyprián, ktorého pôvodné občianske meno bolo Franz Ignác Jäschke, sa narodil 28. júla 1724 v obci Polkowice v Sliezsku. Svoj rehoľný sľub zložil v kláštore na Zobore pri Nitre okolo roku 1753. Už v roku 1756, teda o tri roky neskôr, odišiel do Červeného Kláštora kde zotrval až do svojej smrti, teda do roku 1775. Existuje predpoklad, že vstupom rádu kamaldulov pôsobil aj niekoľko rokov v talianskych kláštoroch, kde si osvojil vedomosti z botaniky a bylinkárstva. Lekárske vedomosti si rozširoval vo Wroclave. 

V Červenom Kláštore pôsobil predovšetkým ako liečiteľ a správca kláštornej lekárne. V rokoch 1766 - 1771 zostavil herbár, ktorý je považovaný za najstarší, zachovaný herbár z územia Slovenska. Obsahuje významné informácie o vtedajšom liečiteľstve, ale aj niekoľko informácií o živote rehoľníkov.

Popis striebornej 10 eurovej mince

Na prednej strane mince je situovaný fiktívny portrét Cypriána držiaceho slamený košík s rastlinami. V hornej časti mincového poľa je zobrazená konštrukcia lietajúceho stroja s letiacim orlom. V spodnej časti sa nachádza letopočet 2024.

Na rube, teda zadnej strane mince je zobrazená liečivá rastlina z Cypriánovho herbára. na pravej strane je situovaná časť Červeného Kláštora a vrch Tri koruny - dominanta Pienin. 

Minca bola vyrazená v dvoch prevedeniach, ktoré si môžete u nás zakúpiť:

BK: https://numizmatickyobchod.sk/mince/Euromince/10-euro-2024-Frater-Cyprian-BK

Proof: https://numizmatickyobchod.sk/mince/Euromince/10-euro-2024-Frater-Cyprian-proof

Autor: Mgr. Michal Petríček, PhD.